Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 02.03.2024 22:02

Informácie o emisii k dátumu: 03.03.2024 19:27

ISIN SK4000024311
Krátky názov CP (FISN) AcrPriInvocp/STRWOCPR 20270129
Dlhý názov CP Investicny certifikat Across Protected Absolute Return
CFI DEMYRI
Menovitá hodnota 100,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 100,00
Minimálny násobok* 100,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 2 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 864 500,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP investičný certifikát
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 23.11.2023
Dátum registrácie 23.11.2023
Dátum splatnosti/vyrovnania 29.01.2027
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Across Private Investments, o.c.p., a.s.
IČO emitenta 35763388
Sídlo emitenta Zochova 3, 81103 Bratislava, SK
LEI emitenta 315700XY3IG5ZUUBD590

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?