Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 02.03.2024 22:02

Informácie o emisii k dátumu: 03.03.2024 18:51

ISIN SK4000024667
Krátky názov CP (FISN) PenFunCR/7.25 BD 20250208
Dlhý názov CP Dlhopis Penta CZK II/2024
CFI DBFGFB
Menovitá hodnota 50 000,00
Mena denominácie CZK
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 50 000,00
Minimálny násobok* 50 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 100 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 81 900 000,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP zabezpečený dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 08.02.2024
Dátum registrácie 06.02.2024
Dátum splatnosti/vyrovnania 08.02.2025
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Penta Funding CR, a.s.
IČO emitenta 24003695
Sídlo emitenta Na Florenci 2139/2, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ
LEI emitenta 315700HLPBC90M3LC525

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?