Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 02.03.2024 22:02

Informácie o emisii k dátumu: 03.03.2024 19:54

ISIN SK4000024683
Krátky názov CP (FISN) MINFINSLOREP/3 BD 20280207
Dlhý názov CP Statne dlhopisy 248
CFI DBFTFB
Menovitá hodnota 1,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 1,00
Minimálny násobok* 1,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 3 000 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 568 000 000,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP štátny dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov je kótovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 07.02.2024
Dátum registrácie 26.01.2024
Dátum splatnosti/vyrovnania 07.02.2028
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IČO emitenta 00151742
Sídlo emitenta Štefanovičova 5, 81782 Bratislava, SK
LEI emitenta 097900BHFM0000074794

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?