Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 02.03.2024 22:02

Informácie o emisii k dátumu: 03.03.2024 20:55

ISIN SK4000024725
Krátky názov CP (FISN) Laudvo/ZERO CPN BD 20270201
Dlhý názov CP Dlhopis LAURIN DVOR 02/2027
CFI DBZUGB
Menovitá hodnota 1 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 1 000,00
Minimálny násobok* 1 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 3 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 1 435 000,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 08.02.2024
Dátum registrácie 01.02.2024
Dátum splatnosti/vyrovnania 01.02.2027
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Laurin dvor s. r. o.
IČO emitenta 55877541
Sídlo emitenta Vajnorská 21 A, 83103 Bratislava-mestská časť Nové Mesto, SK
LEI emitenta 097900CAKA0000168464

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?