Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 21.05.2024 21:02

Informácie o emisii k dátumu: 21.05.2024 23:07

ISIN SK4110001498
Krátky názov CP (FISN) PrimabankaSlove/20120925 bond
Dlhý názov CP Prima banka Slovensko a.s.
CFI DBXSXR
Menovitá hodnota 331 939,19
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 331 939,19
Minimálny násobok* 331 939,19
Celkové množstvo CP pre ISIN* 66 387 838,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na meno
Druh CP hypotekárny záložný list
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 29.04.2008
Dátum registrácie 29.09.2007
Dátum splatnosti/vyrovnania 25.09.2012
Dátum zrušenia 31.10.2012
Emitentský depozitár
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Prima banka Slovensko, a.s.
IČO emitenta 31575951
Sídlo emitenta Hodžova 11, 01011 Žilina, SK
LEI emitenta 315700K45LRKNGMUIW27

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?