Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 31.03.2023 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 01.04.2023 02:12

ISIN SK4110001944
Krátky názov CP (FISN) TABAT/17,00 BD 20221001
Dlhý názov CP Dlhopis TABAT 2012/1
CFI DBFSFR
Menovitá hodnota 3 400,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 3 400,00
Minimálny násobok* 3 400,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 136 000,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 136 000,00
Forma CP Na meno
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 01.10.2012
Dátum registrácie 01.10.2012
Dátum splatnosti/vyrovnania 01.10.2022
Dátum zrušenia 01.11.2022
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta TABAT spol. s r.o.
IČO emitenta 36304557
Sídlo emitenta Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica, SK
LEI emitenta 097900CAKA0000106287

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?