Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 22.06.2024 21:02

Informácie o emisii k dátumu: 23.06.2024 07:40

ISIN SK4120000811
Krátky názov CP (FISN) SLOVENSKEENERGE/20010628 bond
Dlhý názov CP Sl.energ. strojarne, a.s.
CFI DBXSXB
Menovitá hodnota 10 000,00
Mena denominácie SKK
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 10 000,00
Minimálny násobok* 10 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 0,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP iný podnikový dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 09.07.1996
Dátum registrácie 05.06.1996
Dátum splatnosti/vyrovnania 28.06.2001
Dátum zrušenia 18.12.2003
Emitentský depozitár
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
IČO emitenta 31411690
Sídlo emitenta Továrenská 210, 93528 Tlmače, SK
LEI emitenta 315700OF7K1VO6FF3F02

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?