Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 27.11.2023 22:06

Informácie o emisii k dátumu: 28.11.2023 15:22

ISIN SK4120001181
Krátky názov CP (FISN) PrimabankaSlove/20010217 bond
Dlhý názov CP PKB, a.s.
CFI DBXSXB
Menovitá hodnota 100 000,00
Mena denominácie SKK
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 100 000,00
Minimálny násobok* 100 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 0,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP bankový dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 21.02.1997
Dátum registrácie 10.12.1996
Dátum splatnosti/vyrovnania 17.02.2001
Dátum zrušenia 12.02.2003
Emitentský depozitár
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Prima banka Slovensko, a.s.
IČO emitenta 31575951
Sídlo emitenta Hodžova 11, 01011 Žilina, SK
LEI emitenta 315700K45LRKNGMUIW27

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?