Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 01.06.2023 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 02.06.2023 01:41

ISIN SK4120001223
Krátky názov CP (FISN) VUBFactoring,/VOLA BD 20000122
Dlhý názov CP VUB Factoring, a.s.
CFI DBVSXB
Menovitá hodnota 3 319,39
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 3 319,39
Minimálny násobok* 3 319,39
Celkové množstvo CP pre ISIN* 4 979 085,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 4 979 085,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP iný podnikový dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 07.03.1997
Dátum registrácie 30.12.1996
Dátum splatnosti/vyrovnania 22.01.2000
Dátum zrušenia 29.12.2022
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta VÚB Factoring, a.s.
IČO emitenta 31345310
Sídlo emitenta Krížna 54, 82108 Bratislava, SK
LEI emitenta

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?