Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 23.09.2023 23:11

Informácie o emisii k dátumu: 24.09.2023 16:58

ISIN SK4120001801
Krátky názov CP (FISN) SLOVENSKEENERGE/20000908 bond
Dlhý názov CP SLOVENSKE ENERGETICKE STROJARNE a.s
CFI DBXSXB
Menovitá hodnota 100 000,00
Mena denominácie SKK
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 100 000,00
Minimálny násobok* 100 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 0,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP iný podnikový dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov
Dátum emisie 08.09.1998
Dátum registrácie 03.08.1998
Dátum splatnosti/vyrovnania 08.09.2000
Dátum zrušenia 30.03.2001
Emitentský depozitár
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
IČO emitenta 31411690
Sídlo emitenta Továrenská 210, 93528 Tlmače, SK
LEI emitenta 315700OF7K1VO6FF3F02

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?