Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 27.11.2023 22:06

Informácie o emisii k dátumu: 28.11.2023 15:12

ISIN SK4120004128
Krátky názov CP (FISN) Slovenskaspori/4,60 BD 20081015
Dlhý názov CP SLSP, a.s.
CFI DBFSXB
Menovitá hodnota 3 319,39
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 3 319,39
Minimálny násobok* 3 319,39
Celkové množstvo CP pre ISIN* 33 193 900,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 33 193 900,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP hypotekárny záložný list
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 15.10.2003
Dátum registrácie 02.10.2003
Dátum splatnosti/vyrovnania 15.10.2008
Dátum zrušenia 07.02.2023
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO emitenta 00151653
Sídlo emitenta Tomášikova 48, 83237 Bratislava, SK
LEI emitenta 549300S2T3FWVVXWJI89

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?