Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 23.04.2024 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 24.04.2024 18:20

ISIN SK4120004524
Krátky názov CP (FISN) SLSP/20080321 bond
Dlhý názov CP SLSP, a.s.
CFI DBXSXB
Menovitá hodnota 1 000 000,00
Mena denominácie SKK
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 1 000 000,00
Minimálny násobok* 1 000 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 400 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP hypotekárny záložný list
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 21.03.2005
Dátum registrácie 21.03.2005
Dátum splatnosti/vyrovnania 21.03.2008
Dátum zrušenia 02.09.2008
Emitentský depozitár
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO emitenta 00151653
Sídlo emitenta Tomášikova 48, 83237 Bratislava, SK
LEI emitenta 549300S2T3FWVVXWJI89

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?