Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 31.01.2023 21:05

Informácie o emisii k dátumu: 01.02.2023 10:19

ISIN SK4120005505
Krátky názov CP (FISN) Slospo/4,95 BD 20270727
Dlhý názov CP HZL Slovenska sporitelna, a.s. 2027
CFI DBFSFB
Menovitá hodnota 66 387,84
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 66 387,84
Minimálny násobok* 66 387,84
Celkové množstvo CP pre ISIN* 16 596 960,00
Množstvo CP na účtoch* 16 596 960,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP hypotekárny záložný list
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov je kótovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 27.07.2007
Dátum registrácie 27.07.2007
Dátum splatnosti/vyrovnania 27.07.2027
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO emitenta 00151653
Sídlo emitenta Tomášikova 48, 83237 Bratislava, SK
LEI emitenta 549300S2T3FWVVXWJI89

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?