Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 02.03.2024 22:02

Informácie o emisii k dátumu: 03.03.2024 20:14

ISIN SK4120005562
Krátky názov CP (FISN) SLSP/20101105 bond
Dlhý názov CP Slovenska sporitelna, a.s.
CFI DBXSXB
Menovitá hodnota 331,94
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 331,94
Minimálny násobok* 331,94
Celkové množstvo CP pre ISIN* 13 277 600,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 05.11.2007
Dátum registrácie 05.11.2007
Dátum splatnosti/vyrovnania 05.11.2010
Dátum zrušenia 01.12.2010
Emitentský depozitár
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO emitenta 00151653
Sídlo emitenta Tomášikova 48, 83237 Bratislava, SK
LEI emitenta 549300S2T3FWVVXWJI89

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?