Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 31.01.2023 21:05

Informácie o emisii k dátumu: 01.02.2023 08:31

ISIN SK4120005695
Krátky názov CP (FISN) SLSP/20081128 bond
Dlhý názov CP Slovenska sporitelna, a.s.
CFI DBXSXB
Menovitá hodnota 2 000 000,00
Mena denominácie SKK
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 2 000 000,00
Minimálny násobok* 2 000 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 500 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 28.11.2007
Dátum registrácie 28.11.2007
Dátum splatnosti/vyrovnania 28.11.2008
Dátum zrušenia 19.12.2008
Emitentský depozitár
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO emitenta 00151653
Sídlo emitenta Tomášikova 48, 83237 Bratislava, SK
LEI emitenta 549300S2T3FWVVXWJI89

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?