Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 31.01.2023 21:05

Informácie o emisii k dátumu: 01.02.2023 08:59

ISIN SK4120005927
Krátky názov CP (FISN) Slospo/5,00 BD 20210416
Dlhý názov CP HZL Slovenska sporitelna, a.s. FIX 2021
CFI DBFSFB
Menovitá hodnota 66 387,84
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 66 387,84
Minimálny násobok* 66 387,84
Celkové množstvo CP pre ISIN* 16 596 960,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 16 596 960,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP hypotekárny záložný list
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov je kótovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 16.04.2008
Dátum registrácie 16.04.2008
Dátum splatnosti/vyrovnania 16.04.2021
Dátum zrušenia 17.05.2021
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO emitenta 00151653
Sídlo emitenta Tomášikova 48, 83237 Bratislava, SK
LEI emitenta 549300S2T3FWVVXWJI89

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?