Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 31.01.2023 21:05

Informácie o emisii k dátumu: 01.02.2023 10:18

ISIN SK4120005984
Krátky názov CP (FISN) SLSP/20120521 bond
Dlhý názov CP SLSP, a.s. FIX 2012
CFI DBXSXB
Menovitá hodnota 66 387,84
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 66 387,84
Minimálny násobok* 66 387,84
Celkové množstvo CP pre ISIN* 3 651 331,2
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 21.05.2008
Dátum registrácie 21.05.2008
Dátum splatnosti/vyrovnania 21.05.2012
Dátum zrušenia 15.06.2012
Emitentský depozitár
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO emitenta 00151653
Sídlo emitenta Tomášikova 48, 83237 Bratislava, SK
LEI emitenta 549300S2T3FWVVXWJI89

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?