Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 11.06.2024 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 12.06.2024 19:33

ISIN SK4120006255
Krátky názov CP (FISN) SLSP/20090918 bond
Dlhý názov CP SLSP BGN FIX 2009
CFI DBXSXB
Menovitá hodnota 100 000,00
Mena denominácie BGN
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 100 000,00
Minimálny násobok* 100 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 30 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 18.09.2008
Dátum registrácie 18.09.2008
Dátum splatnosti/vyrovnania 18.09.2009
Dátum zrušenia 28.10.2009
Emitentský depozitár
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO emitenta 00151653
Sídlo emitenta Tomášikova 48, 83237 Bratislava, SK
LEI emitenta 549300S2T3FWVVXWJI89

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?