Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 07.02.2023 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 08.02.2023 17:54

ISIN SK4120006321
Krátky názov CP (FISN) SLSP/20091031 bond
Dlhý názov CP SLSP FIX4 2009
CFI DBXSXB
Menovitá hodnota 3 319,39
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 3 319,39
Minimálny násobok* 3 319,39
Celkové množstvo CP pre ISIN* 8 298 475,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP hypotekárny záložný list
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 31.10.2008
Dátum registrácie 31.10.2008
Dátum splatnosti/vyrovnania 31.10.2009
Dátum zrušenia 30.11.2009
Emitentský depozitár
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO emitenta 00151653
Sídlo emitenta Tomášikova 48, 83237 Bratislava, SK
LEI emitenta 549300S2T3FWVVXWJI89

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?