Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 23.09.2023 23:11

Informácie o emisii k dátumu: 24.09.2023 15:26

ISIN SK4120011503
Krátky názov CP (FISN) OTPBankaSlove/VOLA BD 20170228
Dlhý názov CP Dlhopis OTP Banky Slovensko, a.s. II
CFI DBVSXB
Menovitá hodnota 100 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 100 000,00
Minimálny násobok* 100 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 50 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 50 000 000,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 29.02.2016
Dátum registrácie 29.02.2016
Dátum splatnosti/vyrovnania 28.02.2017
Dátum zrušenia 12.12.2017
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta OTP Banka Slovensko, a.s.
IČO emitenta 31318916
Sídlo emitenta Štúrova 5, 81354 Bratislava, SK
LEI emitenta 31570020000000001341

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?