Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 31.01.2023 21:05

Informácie o emisii k dátumu: 31.01.2023 23:40

ISIN SK4120012378
Krátky názov CP (FISN) PROPriEqusro/6,850 BD 20220210
Dlhý názov CP Dlhopis PPE 6,85/2022
CFI DBFSXB
Menovitá hodnota 1 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 1 000,00
Minimálny násobok* 1 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 5 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 1 413 000,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 12.12.2016
Dátum registrácie 12.12.2016
Dátum splatnosti/vyrovnania 10.02.2022
Dátum zrušenia 16.11.2022
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta PROXENTA Private Equity, s .r. o.
IČO emitenta 35962160
Sídlo emitenta Mýtna 50, 81107 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, SK
LEI emitenta 097900BFIM0000031488

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?