Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 02.03.2024 22:02

Informácie o emisii k dátumu: 03.03.2024 20:44

ISIN SK4120013665
Krátky názov CP (FISN) Manuvia/5 BD 20221227
Dlhý názov CP Dlhopis Wincott People
CFI DBFUFB
Menovitá hodnota 200 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 200 000,00
Minimálny násobok* 200 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 20 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 27.12.2017
Dátum registrácie 27.12.2017
Dátum splatnosti/vyrovnania 27.12.2022
Dátum zrušenia 22.11.2023
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Manuvia, a. s.
IČO emitenta 44400926
Sídlo emitenta Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK
LEI emitenta 097900BHMV0000112415

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?