Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 28.11.2023 22:03

Informácie o emisii k dátumu: 29.11.2023 10:08

ISIN SK4120014291
Krátky názov CP (FISN) REATat/3,000 BD 20230715
Dlhý názov CP REA Tatry I.
CFI DBFUGB
Menovitá hodnota 10 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 10 000,00
Minimálny násobok* 10 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 2 500 000,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 1 000 000,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 08.11.2018
Dátum registrácie 16.07.2018
Dátum splatnosti/vyrovnania 15.07.2023
Dátum zrušenia 15.08.2023
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta REA Tatry, s.r.o.
IČO emitenta 36755737
Sídlo emitenta Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK
LEI emitenta 097900BICV0000140604

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?