Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 02.03.2024 22:02

Informácie o emisii k dátumu: 03.03.2024 21:12

ISIN SK5110000075
Krátky názov CP (FISN) SLSP/20140214 InvV
Dlhý názov CP SLSP Zlaty 2014 II
CFI DMXXXR
Menovitá hodnota 4 500,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 4 500,00
Minimálny násobok* 4 500,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 3 375 000,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na meno
Druh CP investičný certifikát
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 14.02.2013
Dátum registrácie 14.02.2013
Dátum splatnosti/vyrovnania 14.02.2014
Dátum zrušenia 25.02.2014
Emitentský depozitár
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO emitenta 00151653
Sídlo emitenta Tomášikova 48, 83237 Bratislava, SK
LEI emitenta 549300S2T3FWVVXWJI89

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?