Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 28.11.2023 22:03

Informácie o emisii k dátumu: 29.11.2023 09:39

ISIN SK5110000083
Krátky názov CP (FISN) SLSP/20140227 InvV
Dlhý názov CP SLSP Zlaty 2014 III
CFI DMXXXR
Menovitá hodnota 4 500,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 4 500,00
Minimálny násobok* 4 500,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 4 500 000,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na meno
Druh CP investičný certifikát
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 27.02.2013
Dátum registrácie 27.02.2013
Dátum splatnosti/vyrovnania 27.02.2014
Dátum zrušenia 10.03.2014
Emitentský depozitár
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO emitenta 00151653
Sídlo emitenta Tomášikova 48, 83237 Bratislava, SK
LEI emitenta 549300S2T3FWVVXWJI89

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?