Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 28.11.2023 22:03

Informácie o emisii k dátumu: 29.11.2023 10:47

ISIN SK5110000109
Krátky názov CP (FISN) SLSP/20140701 InvV
Dlhý názov CP SLSP2014
CFI DMXXXR
Menovitá hodnota 4 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 4 000,00
Minimálny násobok* 4 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 3 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na meno
Druh CP investičný certifikát
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 01.07.2013
Dátum registrácie 01.07.2013
Dátum splatnosti/vyrovnania 01.07.2014
Dátum zrušenia 08.07.2014
Emitentský depozitár
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO emitenta 00151653
Sídlo emitenta Tomášikova 48, 83237 Bratislava, SK
LEI emitenta 549300S2T3FWVVXWJI89

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?