Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisii



Dátum a čas zverejnenia: 07.02.2023 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 08.02.2023 17:54

ISIN SK5110000489
Krátky názov CP (FISN) Slovenskasporit/10,0 20170208 InvV
Dlhý názov CP Investicne certifikaty SLSP RC Statoil 2017 II
CFI DMXXXR
Menovitá hodnota 50 000,00
Mena denominácie NOK
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 50 000,00
Minimálny násobok* 50 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 10 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 4 400 000,00
Forma CP Na meno
Druh CP investičný certifikát
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 08.02.2016
Dátum registrácie 08.02.2016
Dátum splatnosti/vyrovnania 08.02.2017
Dátum zrušenia 22.03.2017
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO emitenta 00151653
Sídlo emitenta Tomášikova 48, 83237 Bratislava, SK
LEI emitenta 549300S2T3FWVVXWJI89

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?