Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 07.02.2023 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 08.02.2023 16:05

ISIN SK5120000024
Krátky názov CP (FISN) Slospo/VOLA CTF 20501123
Dlhý názov CP SLSP AT1 PNC5 Investicne certifikaty 2015
CFI DEAVRM
Menovitá hodnota 5 000 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 5 000 000,00
Minimálny násobok* 5 000 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 150 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 150 000 000,00
Forma CP Na meno
Druh CP investičný certifikát
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 23.11.2015
Dátum registrácie 23.11.2015
Dátum splatnosti/vyrovnania 23.11.2050
Dátum zrušenia 13.01.2021
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO emitenta 00151653
Sídlo emitenta Tomášikova 48, 83237 Bratislava, SK
LEI emitenta 549300S2T3FWVVXWJI89

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?