Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 23.04.2024 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 24.04.2024 18:45

ISIN SK8110000640
Krátky názov CP (FISN) ROLDRUSAL/COOP UT FPD EUR33,19
Dlhý názov CP ROLNICKE DRUZSTVO SALA
CFI EMXXXR
Menovitá hodnota 33,19
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 144 201
Množstvo CP na účtoch* 45 220
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na meno
Druh CP družstevný podielnický list
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 09.01.2002
Dátum registrácie 19.06.1996
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA
IČO emitenta 00192180
Sídlo emitenta Hviezdoslavova 2, 92714 Šaľa, SK
LEI emitenta

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?