Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 29.03.2023 21:02

Informácie o emisii k dátumu: 29.03.2023 23:00

ISIN SK8110001085
Krátky názov CP (FISN) PoldruvZemdru/COOP UT FPD
Dlhý názov CP Polnohospodarske druzstvo v Zemnom, druzstvo
CFI EMXXXR
Menovitá hodnota 33,193919
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 10 911
Množstvo CP na účtoch* 1 405
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na meno
Druh CP družstevný podielnický list
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 24.06.2002
Dátum registrácie 17.04.1997
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Poľnohospodárske družstvo v Zemnom, družstvo
IČO emitenta 00199541
Sídlo emitenta 94122 Zemné, SK
LEI emitenta

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?