Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 21.05.2024 21:02

Informácie o emisii k dátumu: 21.05.2024 23:16

ISIN SK8120002271
Krátky názov CP (FISN) PoldruTATvSpiBe/COOP UT FPD
Dlhý názov CP Polnohospodarske druzstvo TATRY v Spisskej Belej
CFI EMXXXB
Menovitá hodnota 33,19
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 4 524
Množstvo CP na účtoch* 3 325
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP družstevný podielnický list
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 04.02.1998
Dátum registrácie 03.06.1996
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Poľnohospodárske družstvo TATRY v Spišskej Belej
IČO emitenta 00199818
Sídlo emitenta Zimná 69, 05901 Spišská Belá, SK
LEI emitenta 097900BIB40000125708

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?