Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 02.10.2023 23:01

Informácie o emisii k dátumu: 03.10.2023 06:59

ISIN SK8120002289
Krátky názov CP (FISN) PoldruTATvSpiBe/COOP UT FPD
Dlhý názov CP Polnohospodarske druzstvo TATRY v Spisskej Belej
CFI EMXXXB
Menovitá hodnota 33,19
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 59 926
Množstvo CP na účtoch* 59 033
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP družstevný podielnický list
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 28.06.2005
Dátum registrácie 28.06.2005
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Poľnohospodárske družstvo TATRY v Spišskej Belej
IČO emitenta 00199818
Sídlo emitenta Zimná 69, 05901 Spišská Belá, SK
LEI emitenta 097900BIB40000125708

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?