Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 22.06.2024 21:02

Informácie o emisii k dátumu: 23.06.2024 08:45

ISIN SK8120002420
Krátky názov CP (FISN) PoldruPROSel/COOP UT FPD
Dlhý názov CP Polnohospodarske druzstvo PROGRES Selice
CFI EMXXXB
Menovitá hodnota 33,193919
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 54 578
Množstvo CP na účtoch* 0
Množstvo vrátených CP* 54 578
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP družstevný podielnický list
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 16.01.1998
Dátum registrácie 12.08.1996
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia 09.02.2023
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Poľnohospodárske družstvo PROGRES Selice
IČO emitenta 00192163
Sídlo emitenta 92572 Selice, SK
LEI emitenta

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?