Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 02.10.2023 23:01

Informácie o emisii k dátumu: 03.10.2023 07:08

ISIN SK8120003915
Krátky názov CP (FISN) Rolnickopodiel/cooperative units
Dlhý názov CP Rolnicko podielnicke druzstvo Horovce v likvidacii
CFI EUCXXB
Menovitá hodnota 33,193919
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 16 000
Množstvo CP na účtoch* 0
Množstvo vrátených CP* 10 490
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP družstevný podielnický list
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 24.02.2000
Dátum registrácie 27.06.1996
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia 02.11.2017
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Roľnícko - podielnické družstvo Horovce
IČO emitenta 00200093
Sídlo emitenta 02062 Horovce, SK
LEI emitenta

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?