Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emitentoviDátum a čas zverejnenia: 20.02.2024 22:02

Emitent

Názov emitenta Penta Funding Public II, s.r.o.
IČO emitenta 51255677
Sídlo emitenta Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK
LEI emitenta 097900BIB00000125904

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Emisia

ISIN Menovitá hodnota Mena denominácie CFI Dátum emisie Dátum splatnosti Dátum zrušenia
SK4000017844 1 000,00 EUR DBFSFB 16.10.2020 16.10.2025
SK4120014440 50 000,00 CZK DAFSFB 17.09.2018 17.09.2021 26.10.2021
SK4000016366 1 000,00 EUR DBFSFB 27.12.2019 27.12.2020 27.01.2021
SK4120014937 1 000,00 EUR DBFSFB 25.02.2019 25.02.2026
SK4000018594 1 000,00 EUR DBFSFB 18.03.2021 18.03.2022 29.04.2022
SK4000018602 1 000,00 EUR DBFSFB 22.03.2021 22.03.2026
SK4000018743 1 000,00 EUR DBFSFB 27.04.2021 27.04.2023 26.05.2023
SK4120014093 1 000,00 EUR DBFSFB 28.05.2018 28.11.2019 31.12.2019
SK4000019253 1 000,00 EUR DBFSFB 25.06.2021 25.06.2025
SK4000019238 50 000,00 CZK DBFSFB 12.07.2021 12.07.2025
SK4000018032 50 000,00 CZK DBFSFB 02.12.2020 02.12.2022 22.02.2023
SK4000017497 1 000,00 EUR DBFSFB 17.07.2020 17.07.2022 18.08.2022
SK4000018214 1 000,00 EUR DBFSFB 28.12.2020 28.12.2022 22.02.2023
SK4000018081 1 000,00 EUR DBFSFB 01.12.2020 01.12.2021 04.02.2022
SK4000022356 1 000,00 EUR DBFSFB 20.02.2023 20.02.2025
SK4000017216 1 000,00 EUR DBFSFB 27.05.2020 27.05.2022 27.06.2022
SK4000016119 1 000,00 EUR DBFSFB 23.10.2019 23.10.2020 16.12.2020
SK4000024329 1 000,00 EUR DBFSFB 18.12.2023 18.12.2025
SK4000015202 1 000,00 EUR DBFSFB 27.05.2019 27.05.2026
SK4000018750 1 000,00 EUR DBFSFB 27.04.2021 27.04.2024
SK4000019089 1 000,00 EUR DBFSFB 27.05.2021 27.05.2022 27.06.2022
SK4120015082 50 000,00 CZK DBFSFB 15.04.2019 15.04.2023 16.05.2023
SK4120014663 1 000,00 EUR DBFSFB 25.10.2018 25.04.2020 22.06.2020
SK4000022653 1 000,00 EUR DBFSFB 23.03.2023 23.03.2025
SK4000017018 1 000,00 EUR DBFSFB 27.04.2020 27.04.2021 26.05.2021
SK4000022158 1 000,00 EUR DBFSFB 28.11.2022 28.11.2025
SK4000015996 1 000,00 EUR DBFSGB 10.10.2019 10.10.2026
SK4000017612 1 000,00 EUR DBFSFB 10.08.2020 10.08.2025
SK4000016374 1 000,00 EUR DBFSGB 28.11.2019 28.11.2022 22.02.2023
SK4120014887 1 000,00 EUR DBFSFB 04.02.2019 04.02.2026
SK4000017901 1 000,00 EUR DBFSFB 26.10.2020 26.10.2022 24.11.2022
SK4000023800 1 000,00 EUR DBFSFB 16.10.2023 16.10.2025
SK4000022992 1 000,00 EUR DBFSFB 17.05.2023 17.05.2028
SK4000018370 1 000,00 EUR DBFSFB 15.02.2021 15.02.2024
SK4000016697 1 000,00 EUR DBFSFB 12.02.2020 12.02.2021 15.03.2021
SK4120014671 1 000,00 EUR DBFSFB 25.10.2018 25.10.2023 26.01.2024
SK4000023586 1 000,00 EUR DBFSFB 21.08.2023 21.08.2028
SK4000015988 1 000,00 EUR DBFSGB 26.09.2019 26.03.2023 27.04.2023
SK4120014358 1 000,00 EUR DBFSFB 30.07.2018 30.01.2020 22.06.2020
SK4000020830 1 000,00 EUR DBFSFB 23.05.2022 23.05.2030
SK4000015640 1 000,00 EUR DBFSFB 18.07.2019 18.07.2020 18.08.2020
SK4000017224 1 000,00 EUR DBFSFB 08.06.2020 08.06.2023 15.08.2023
SK4000022869 1 000,00 EUR DBFSFB 27.04.2023 27.04.2027
SK4120014549 1 000,00 EUR DBFSFB 26.09.2018 26.09.2021 26.10.2021
SK4000017505 1 000,00 EUR DBFSFB 27.07.2020 27.07.2023 25.08.2023
SK4000023677 1 000,00 EUR DBFSFB 14.09.2023 14.09.2024
SK4000023958 1 000,00 EUR DBFSFB 05.12.2023 05.12.2024
SK4000017026 1 000,00 EUR DBFSFB 27.04.2020 27.04.2023 26.05.2023
SK4120014341 1 000,00 EUR DBFSFB 30.07.2018 30.07.2021 17.09.2021
SK4000019295 1 000,00 EUR DBFSFB 06.07.2021 06.07.2028
SK4000019428 1 000,00 EUR DBFSFB 04.08.2021 04.08.2024
SK4000023792 1 000,00 EUR DBFSFB 25.10.2023 25.10.2027
SK4000024584 1 000,00 EUR DBFSFB 08.02.2024 08.02.2025
SK4000017778 1 000,00 EUR DBFSFB 16.09.2020 16.09.2023 17.10.2023
SK4000015749 1 000,00 EUR DBFSFB 20.08.2019 20.08.2026
SK4000022349 1 000,00 EUR DBFSFB 20.02.2023 20.02.2029
SK4000015343 1 000,00 EUR DBFSFB 20.06.2019 20.06.2022 22.02.2023
SK4120014895 1 000,00 EUR DBFSFB 04.03.2019 04.03.2024
SK4000023024 1 000,00 EUR DBFSFB 24.05.2023 24.05.2027
SK4120015009 1 000,00 EUR DBFSFB 11.03.2019 11.03.2026
SK4120014200 1 000,00 EUR DBFSFB 25.06.2018 25.06.2021 27.07.2021
SK4000015855 1 000,00 EUR DBFSFB 16.09.2019 16.09.2020 15.10.2020
SK4120014762 1 000,00 EUR DBFSFB 28.11.2018 28.11.2020 30.12.2020
SK4000015731 1 000,00 EUR DBFSFB 20.08.2019 20.08.2022 08.11.2022
SK4000017760 1 000,00 EUR DBFSFB 16.09.2020 16.09.2022 08.11.2022
SK4000022208 1 000,00 EUR DBFSFB 21.12.2022 21.12.2023 26.01.2024
SK4120015090 1 000,00 EUR DBFSFB 08.04.2019 08.04.2022 11.05.2022
SK4000023438 1 000,00 EUR DBFSFB 19.07.2023 19.07.2025
SK4000018883 1 000,00 EUR DBFSFB 19.05.2021 19.05.2026
SK4000023339 1 000,00 EUR DBFSFB 10.07.2023 10.07.2028
SK4000024568 1 000,00 EUR DBFSGB 15.02.2024 15.02.2026
SK4000024576 1 000,00 EUR DBFSGB 15.02.2024 15.02.2028
SK4000022851 1 000,00 EUR DBFSFB 27.04.2023 27.04.2025
SK4000015392 1 000,00 EUR DBFSFB 27.06.2019 27.06.2026
SK4120014192 1 000,00 EUR DBFSFB 25.06.2018 25.12.2019 28.01.2020
SK4000016358 1 000,00 EUR DBFSGB 11.12.2019 11.12.2026
SK4000023511 1 000,00 EUR DBFSFB 07.08.2023 07.08.2025
SK4000018362 1 000,00 EUR DBFSFB 15.02.2021 15.02.2023 25.04.2023

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?