Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Zmeny v zaknihovaných CPDátum a čas zverejnenia: 31.03.2023 21:01

ISIN
IČO
Verejne obchodovaná
Typ zmeny
Dátum zmeny od
Dátum zmeny do
Dátum zmeny ISIN IČO Názov emitenta Typ zmeny Pôvodná hodnota Nová hodnota
01.09.2017 SK8120004368 31583784 Poľnohospodárske družstvo Dlhá nad Oravou Zrušenie emisie neuvedené 31.08.2017
01.09.2017 SK8120004368 31583784 Poľnohospodárske družstvo Dlhá nad Oravou Zmena práva emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia neuvedené
01.09.2017 SK1110017607 47255889 NCDCP, a.s. v likvidácii Dátum platnosti do 31.08.2017 neuvedené
01.09.2017 SK1110017607 47255889 NCDCP, a.s. v likvidácii Pozastavenie práva nakladať s celou emisiou Pozastavenie práva nakladať emitentom alebo navrhovateľom výkupu neuvedené
25.08.2017 SK1110006386 35785403 KARIREAL SLOVAKIA, a.s. Zmena meny denominácie SKK EUR
25.08.2017 SK1110006386 35785403 KARIREAL SLOVAKIA, a.s. Zmena menovitej hodnoty 10 000,00 332,00
25.08.2017 SK1110006386 35785403 KARIREAL SLOVAKIA, a.s. Zmena dlhého názvu CP AUTO KARPATY, a.s. KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
25.08.2017 SK1110006386 35785403 KARIREAL SLOVAKIA, a.s. Zmena krátkeho názvu CP (FISN) AUTOKARPATY/REGSH VTG FPD SKK10000 KARIREALSLOVAK/REGSH VTG FPD EUR332
25.08.2017 SK1120009784 31381570 ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s. Zmena meny denominácie SKK EUR
25.08.2017 SK1120009784 31381570 ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s. Zmena menovitej hodnoty 1 000,00 33,19

Záznamy 1 761 až 1 770 z celkovo 1 836


Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.

Dodatočné informácie k premene meny SKK na EUR


Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?