Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Zmeny v zaknihovaných CPDátum a čas zverejnenia: 09.06.2023 21:03

ISIN
IČO
Verejne obchodovaná
Typ zmeny
Dátum zmeny od
Dátum zmeny do
Dátum zmeny ISIN IČO Názov emitenta Typ zmeny Pôvodná hodnota Nová hodnota
22.11.2017 SK1110017441 47759224 National Development Fund II., a.s. Pozastavenie práva nakladať s celou emisiou neuvedené Pozastavenie práva nakladať emitentom alebo navrhovateľom výkupu
10.11.2017 SK8120002289 00199818 Poľnohospodárske družstvo TATRY v Spišskej Belej Zmena celkového množstva emisie 88 000,00 61 489,00
10.11.2017 SK8120002271 00199818 Poľnohospodárske družstvo TATRY v Spišskej Belej Zmena celkového množstva emisie 15 200,00 5 802,00
03.11.2017 SK8120003915 00200093 Roľnícko - podielnické družstvo Horovce Zrušenie emisie neuvedené 02.11.2017
03.11.2017 SK8120003915 00200093 Roľnícko - podielnické družstvo Horovce Zmena práva emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia neuvedené
01.11.2017 SK1110018241 35813369 Slovakiatherme - Prvá Slovenská kúpeľná spol., a.s. Zrušenie emisie neuvedené 31.10.2017
01.11.2017 SK1110018241 35813369 Slovakiatherme - Prvá Slovenská kúpeľná spol., a.s. Zmena práva emisie Obmedzená prevoditeľnosť neuvedené
01.11.2017 SK1110018258 35813369 Slovakiatherme - Prvá Slovenská kúpeľná spol., a.s. Zrušenie emisie neuvedené 31.10.2017
01.11.2017 SK1110018258 35813369 Slovakiatherme - Prvá Slovenská kúpeľná spol., a.s. Zmena práva emisie Obmedzená prevoditeľnosť neuvedené
01.11.2017 SK1110018233 35813369 Slovakiatherme - Prvá Slovenská kúpeľná spol., a.s. Zrušenie emisie neuvedené 31.10.2017

Záznamy 1 771 až 1 780 z celkovo 1 937


Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.

Dodatočné informácie k premene meny SKK na EUR


Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?