Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Zmeny v zaknihovaných CPDátum a čas zverejnenia: 23.09.2023 23:11

ISIN
IČO
Verejne obchodovaná
Typ zmeny
Dátum zmeny od
Dátum zmeny do
Dátum zmeny ISIN IČO Názov emitenta Typ zmeny Pôvodná hodnota Nová hodnota
27.01.2018 SK5110000273 31320155 Všeobecná úverová banka, a.s. Zmena práva emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia neuvedené
27.01.2018 SK4120012345 35892170 SKY PARK s. r. o. Zrušenie emisie neuvedené 26.01.2018
27.01.2018 SK4120012345 35892170 SKY PARK s. r. o. Zmena práva emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia neuvedené
27.01.2018 SK1110017946 35829141 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Pozastavenie práva nakladať s celou emisiou neuvedené Pozastavenie práva nakladať emitentom alebo navrhovateľom výkupu
06.01.2018 SK1110012285 35887214 IQUAP, a.s. Zrušenie emisie neuvedené 05.01.2018
06.01.2018 SK1110012285 35887214 IQUAP, a.s. Zmena práva emisie Obmedzená prevoditeľnosť neuvedené
06.01.2018 SK1110012962 35887214 IQUAP, a.s. Zrušenie emisie neuvedené 05.01.2018
06.01.2018 SK1110012962 35887214 IQUAP, a.s. Zmena práva emisie Obmedzená prevoditeľnosť neuvedené
04.01.2018 SK4120009580 00686930 Tatra banka, a.s. Zrušenie emisie neuvedené 03.01.2018
04.01.2018 SK4120009580 00686930 Tatra banka, a.s. Zmena práva emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia neuvedené

Záznamy 1 801 až 1 810 z celkovo 2 046


Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.

Dodatočné informácie k premene meny SKK na EUR


Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?