Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 31.01.2023 21:05

Informácie o emisii k dátumu: 01.02.2023 09:29

ISIN SK4000015608
Krátky názov CP (FISN) Cesobcban/STRWOCPR 20240723
Dlhý názov CP CSOB investicny certifikat SXXPESGX 90G 2024 PLN
CFI DEMYRI
Menovitá hodnota 10 000,00
Mena denominácie PLN
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 10 000,00
Minimálny násobok* 10 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 12 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 11 550 000,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP investičný certifikát
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 23.07.2019
Dátum registrácie 23.07.2019
Dátum splatnosti/vyrovnania 23.07.2024
Dátum zrušenia 16.06.2021
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Československá obchodná banka, a. s.
IČO emitenta 36854140
Sídlo emitenta Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK
LEI emitenta 52990096Q5LMCH1WU462

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?