Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emitentoviDátum a čas zverejnenia: 27.01.2023 21:01

Emitent

Názov emitenta Československá obchodná banka, a. s.
IČO emitenta 36854140
Sídlo emitenta Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK
LEI emitenta 52990096Q5LMCH1WU462

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Emisia

ISIN Menovitá hodnota Mena denominácie CFI Dátum emisie Dátum splatnosti Dátum zrušenia
SK4120010869 10 000,00 EUR DGFSFB 26.06.2015 26.06.2020 20.05.2021
SK4000018503 10 000,00 PLN DEMYRI 04.03.2021 04.03.2026
SK4000022000 1 000,00 EUR DEMYRI 22.11.2022 22.11.2027
SK4120008640 10 000,00 EUR DBFSFB 09.07.2012 09.07.2036
SK4120013483 10 000,00 EUR DBFSFB 28.11.2017 28.11.2022 02.01.2023
SK4000019139 50 000,00 CZK DEMYRI 14.05.2021 14.05.2026
SK4000021044 1 000,00 EUR DEMYRI 28.06.2022 28.06.2027
SK4000021010 1 000,00 EUR DEMYRI 28.06.2022 28.06.2027
SK4000016812 50 000,00 CZK DEMYRI 21.02.2020 21.02.2025
SK4000015624 2 000,00 AUD DEMYRI 16.07.2019 17.07.2023
SK4120010539 1 000,00 EUR DBZSFB 03.03.2015 02.03.2021 20.05.2021
SK4120010315 1 000,00 EUR DBFSFB 27.11.2014 27.11.2018 09.12.2019
SK4000016473 50 000,00 CZK DEMYRI 28.11.2019 28.11.2024 23.01.2023
SK4120008178 10 000,00 EUR DBFSFB 07.11.2011 07.11.2031
SK4000016820 10 000,00 NOK DEMYRI 21.02.2020 21.02.2025
SK4120007576 10 000,00 EUR DBXSXB 15.11.2010 15.11.2015 30.12.2015
SK4000021036 1 000,00 CZK DEMYRI 28.06.2022 28.06.2027
SK4120012808 10 000,00 EUR DBFSFB 30.03.2017 29.03.2022 22.12.2022
SK4000019147 1 000,00 EUR DEMYRI 14.05.2021 14.05.2026
SK4120005828 33 193,92 EUR DBXSXB 28.02.2008 28.02.2013 20.03.2013
SK4000020160 1 000,00 EUR DEMYRI 22.12.2021 09.11.2026
SK4000020236 1 000,00 EUR DEMYRI 22.12.2021 09.11.2026
SK4120008160 10 000,00 EUR DBXSXB 07.11.2011 07.11.2016 30.06.2017
SK4120008467 10 000,00 EUR DBXSXB 05.04.2012 05.04.2017 31.05.2017
SK4120011545 10 000,00 EUR DBFSFB 17.03.2016 17.03.2021 21.05.2021
SK4120006016 33 193,92 EUR DBXSXB 02.07.2008 30.05.2013 25.06.2013
SK4000016465 2 000,00 AUD DEMYRI 28.11.2019 28.11.2024 23.01.2023
SK4120006339 33 193,92 EUR DBXSXB 29.10.2008 15.10.2013 03.06.2014
SK4120013053 10 000,00 EUR DBFSFB 28.06.2017 28.06.2022 22.12.2022
SK4120009069 10 000,00 EUR DBXSXB 20.03.2013 20.03.2017 31.05.2017
SK4000019121 1 000,00 EUR DEMYRI 14.05.2021 14.05.2026
SK4000015616 2 000,00 USD DEMYRI 23.07.2019 23.07.2024 16.06.2021
SK4000016036 10 000,00 PLN DEMYRI 04.10.2019 04.10.2024
SK4000017570 1 000,00 EUR DEMYRI 07.07.2020 23.06.2025 30.08.2021
SK5120000149 1 000,00 EUR DEMYRI 26.04.2019 25.04.2023
SK4000015608 10 000,00 PLN DEMYRI 23.07.2019 23.07.2024 16.06.2021
SK4000019576 1 000,00 EUR DEMYRI 05.08.2021 05.08.2026
SK4120007105 10 000,00 EUR DBXSXB 23.03.2010 23.03.2015 30.12.2015
SK5120000107 1 000,00 EUR DEEYRI 14.12.2018 14.12.2023 28.07.2020
SK4000020178 2 000,00 AUD DEMYRI 22.12.2021 09.11.2028
SK4000018511 1 000,00 EUR DEMYRI 04.03.2021 04.03.2026
SK1110013978 33 200 EUR ESVTFR 01.04.2008
SK4120011834 1 000,00 EUR DBVSFB 09.09.2016 09.09.2020 21.05.2021
SK4000016044 1 000,00 EUR DEMYRI 04.10.2019 04.10.2024
SK4000017562 1 000,00 EUR DEMYRI 07.07.2020 23.06.2025 30.08.2021
SK4120008475 100 000,00 CZK DBXSXB 20.04.2012 20.10.2015 30.12.2015
SK4000018669 10 000,00 PLN DEMYRI 19.03.2021 19.03.2026
SK4000016887 2 000,00 AUD DEMYRI 13.03.2020 06.03.2025 23.01.2023
SK4000020186 1 000,00 GBP DEMYRI 22.12.2021 09.11.2028
SK4000018677 1 000,00 USD DEMYRI 19.03.2021 19.03.2026
SK4000022026 1 000,00 AUD DEMYRI 22.11.2022 22.11.2027
SK4120008491 100 000,00 CZK DBXSXB 20.04.2012 20.04.2016 28.10.2016
SK4120006347 33 193,92 EUR DBXSXB 15.10.2008 15.10.2011 10.07.2012
SK4120010406 1 000,00 EUR DBFSFB 27.02.2015 27.02.2019 10.12.2019
SK4120008483 100 000,00 CZK DBXSXB 20.04.2012 20.01.2016 28.10.2016
SK4120011263 10 000,00 EUR DBFSFB 30.11.2015 30.11.2020 21.05.2021
SK4000022018 1 000,00 EUR DEMYRI 22.11.2022 22.11.2027
SK4120009432 10 000,00 EUR DBXSXB 30.08.2013 30.08.2016 28.10.2016
SK4120012063 10 000,00 EUR DBFSFB 27.09.2016 27.09.2021 21.12.2022
SK4120010026 10 000,00 EUR DBFSFB 30.05.2014 30.05.2018 28.12.2018
SK4000020657 1 000,00 AUD DEMYRI 12.04.2022 31.03.2027
SK5120000156 2 000,00 AUD DEMYRI 26.04.2019 26.04.2023
SK4120010976 1 000,00 EUR DBVSFB 05.10.2015 05.10.2019 20.05.2021
SK4120011867 10 000,00 EUR DBFSFB 11.07.2016 11.07.2019 10.12.2019
SK4000021028 1 000,00 AUD DEMYRI 28.06.2022 28.06.2027

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.