Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 31.01.2023 21:05

Informácie o emisii k dátumu: 01.02.2023 08:23

ISIN SK4000016465
Krátky názov CP (FISN) Cesobcban/STRWOCPR 20241128
Dlhý názov CP CSOB Investicny certifikat SOBFELSP 80G 2024 AUD
CFI DEMYRI
Menovitá hodnota 2 000,00
Mena denominácie AUD
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 2 000,00
Minimálny násobok* 2 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 7 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 5 910 000,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP investičný certifikát
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 28.11.2019
Dátum registrácie 27.11.2019
Dátum splatnosti/vyrovnania 28.11.2024
Dátum zrušenia 23.01.2023
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Československá obchodná banka, a. s.
IČO emitenta 36854140
Sídlo emitenta Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK
LEI emitenta 52990096Q5LMCH1WU462

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?