Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 28.11.2023 22:03

Informácie o emisii k dátumu: 29.11.2023 09:55

ISIN SK4000015624
Krátky názov CP (FISN) Cesobcban/STRWOCPR 20230717
Dlhý názov CP CSOB investicny certifikat ENDLRP 90G 202307 AUD
CFI DEMYRI
Menovitá hodnota 2 000,00
Mena denominácie AUD
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 2 000,00
Minimálny násobok* 2 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 7 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 0,00
Množstvo vrátených CP* 6 084 000,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP investičný certifikát
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 16.07.2019
Dátum registrácie 16.07.2019
Dátum splatnosti/vyrovnania 17.07.2023
Dátum zrušenia 26.09.2023
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Československá obchodná banka, a. s.
IČO emitenta 36854140
Sídlo emitenta Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK
LEI emitenta 52990096Q5LMCH1WU462

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?