Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisii



Dátum a čas zverejnenia: 23.04.2024 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 24.04.2024 18:24

ISIN SK4000022125
Krátky názov CP (FISN) PenFunII/6 BD 20281107
Dlhý názov CP Dlhopis Penta EUR V/2022
CFI DBFGFB
Menovitá hodnota 1 000,00
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Menovitá hodnota
Minimálne množstvo* 1 000,00
Minimálny násobok* 1 000,00
Celkové množstvo CP pre ISIN* 5 000 000,00
Množstvo CP na účtoch* 5 000 000,00
Množstvo vrátených CP* 0,00
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP zabezpečený dlhopis
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 07.11.2022
Dátum registrácie 04.11.2022
Dátum splatnosti/vyrovnania 07.11.2028
Dátum zrušenia
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Penta Funding II, a.s.
IČO emitenta 52942163
Sídlo emitenta Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava-mestská časť Petržalka, SK
LEI emitenta 097900CAKA0000086887

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?