Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emitentoviDátum a čas zverejnenia: 26.11.2022 21:00

Emitent

Názov emitenta Penta Funding II, a.s.
IČO emitenta 52942163
Sídlo emitenta Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 Bratislava-mestská časť Petržalka, SK
LEI emitenta 097900CAKA0000086887

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Emisia

ISIN Menovitá hodnota Mena denominácie CFI Dátum emisie Dátum splatnosti Dátum zrušenia
SK4000022166 1 000,00 EUR DBFGFB 21.11.2022 21.11.2023
SK4000020749 1 000,00 EUR DBFGFB 20.04.2022 20.04.2030
SK4000020970 1 000,00 EUR DBFGFB 13.06.2022 13.06.2030
SK4000022125 1 000,00 EUR DBFGFB 07.11.2022 07.11.2028
SK4000021937 1 000,00 EUR DBFGFB 17.10.2022 17.10.2025
SK4000021929 1 000,00 EUR DBFGFB 17.10.2022 17.10.2028

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?