Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Hodnotenie krajín podľa FTSE Russel

FTSE Russel („spoločnosť“) je globálnym poskytovateľom indexov, ktoré pokrývajú 98 % trhov vhodných na investovanie pre inštitucionálnych investorov.

Spoločnosť každý rok realizuje proces klasifikácie krajín z pohľadu vhodnosti trhu na investovanie do majetkových cenných papierov. Krajiny sú hodnotené podľa objektívnych kritérií v spolupráci s miestnymi burzami, regulátormi a centrálnymi bankami. Na to, aby krajina dosiahla vyšší stupeň hodnotenia, je potrebné, aby prijala globálne osvedčené postupy („best practice“). Základom procesu hodnotenia je Matica Kvality Trhov, ktorá pre oblasť rozvíjajúcich sa trhov v európskom regióne v súčasnosti obsahuje 21 kritérií.

Podľa týchto kritérií sa hodnotí trhové a regulačné prostredie, správa a vyrovnanie cenných papierov, podmienky pre obchodovanie a existencia trhu s derivátmi. Kritéria sú doplnené výškou HDP na obyvateľa a úverovým ratingom krajiny. Od 1. januára 2020 FTSE Russel zavedie zlepšenia do Matice Kvality Trhov, podľa ktorej sa budú trhy hodnotiť od septembra 2020. Klasifikácia krajiny by sa nemala meniť často a to len vtedy, ak sa potvrdí plnenie vhodných štandardov v priebehu dlhšieho obdobia. Krajiny sa klasifikujú stupňami (v poradí od najvyššieho) ako Rozvinuté, Pokročilé rozvíjajúce sa, Sekundárne rozvíjajúce sa a Hraničné (Frontier). Každý rok FTSE Russel vydáva dve vyhlásenia o klasifikácii krajín a to predbežné vyhlásenie na konci marca a ročné vyhlásenie na konci septembra. Oznámenie o zmene klasifikácie krajiny sa poskytuje minimálne s jednoročným predstihom.    

Slovenský trh majetkových cenných papierov podľa FTSE Klasifikačnej Schémy Krajín má aktuálne najnižší stupeň hodnotenia  t.j. Hraničný trh. Najvyšší stupeň hodnotenia v regióne CEE dosiahol Poľský kapitálový trh, ktorý je od r.2018 hodnotený ako Rozvinutý trh. Rumunský trh dosiahol zvýšenie klasifikačného stupňa a od septembra 2020 bude preklasifikovaný na stupeň Sekundárny rozvíjajúci sa trh, čo FTSE Russel oznámil na jeseň tohto roku.   

Autor: Dagmar Kopuncová

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?