Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár robí kroky na podporu rozvoja kapitálového trhu

02.02.2021

Emisie cenných papierov sú základom existencie a rozvoja kapitálového trhu na Slovensku. Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) v uplynulých rokoch zaznamenal rastúci záujem korporátnych emitentov o vydávanie dlhových cenných papierov. Očakáva sa, že vplyvom mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 sa situácia zmení, čo sa dotkne štruktúry a objemu vydaných emisií. Aj preto sa CDCP rozhodol urobiť zmeny v cenníku pri poplatku za registráciu emisií so zámerom motivovať a podporovať emitentov k vydávaniu zaknihovaných cenných papierov, najmä dlhových.

Dominantným prvkom uplynulého roka boli emisie štátnych dlhových cenných papierov. Z pohľadu objemu vydaných cenných papierov tieto predstavovali viac ako 78% objemu zaknihovaných cenných papierov vydaných v roku 2020 v našom depozitári. „Takýto vývoj sa dal predpokladať vzhľadom na aktuálnu situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19 a jej vplyvom na ekonomiku SR,“ hovorí Martin Wiedermann, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva CDCP. „Banky mali naďalej záujem o vydávanie krytých dlhopisov, ktoré svojím objemom mierne prevýšili objem nových podnikových dlhopisov vydaných v uplynulom roku. Počet nových emisií akcií v minulom roku pozitívne prekvapil, keďže zaznamenal takmer 50%-ný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Zaevidovali sme 142 nových emisií zaknihovaných cenných papierov v objeme cez 20 mld EUR a k 31.12.2020 celkovo vedieme zaknihované CP v objeme bezmála 94,7 mld EUR. Týmto faktom, ktorými je náš kapitálový trh charakteristický, sme flexibilne prispôsobili aj náš cenník.“

Centrálny depozitár cenných papierov mení cenník vo viacerých prípadoch. Konkrétne ide o prípady, keď zavádza novú alebo modifikuje existujúcu službu, alebo ak je zmena opodstatnená z iných dôvodov, ako sú napríklad nové alebo prísnejšie požiadavky legislatívy alebo požiadavky vyplývajúce z harmonizácie slovenského kapitálového trhu so štandardami platnými na kapitálových trhoch v EÚ. V aktuálnom prípade rozhodnutie o úprave cenníka vyšlo CDCP o.i. aj z výsledkov prieskumu, ktorý CDCP realizoval medzi emitentmi. Úprava cenníka CDCP bude znamenať zľavy pre emitentov za registráciu cenných papierov, v závislosti od výšky vyfakturovanej sumy za kalendárny rok. Zľavy na poskytované služby sa budú pohybovať pri splnení konkrétnych podmienok v rozmedzí od 10 do 80 percent. Viac informácií je možné získať na webovej stránke CDCP.

„Našou ambíciou je zostať stabilizujúcim prvkom nášho kapitálového trhu,“ objasňuje rozhodnutie Martin Wiedermann. „Slovenskú ekonomiku zasiahla kríza, jej dôsledky stále nevieme dostatočne predvídať, ide o situáciu, ktorá nemá za posledných sto rokov obdobu.“ Súčasťou rozsiahlych ekonomických opatrení na záchranu a reštart ekonomiky budú musieť byť nielen nové emisie štátnych dlhopisov, ale aj finančné prostriedky na obnovu a rozvoj aktivít podnikov získané od investorov. „Úlohou depozitára bude stáť uprostred týchto aktivít, spoluvytvárať prostredie stability a dôvery s cieľom podporiť ekonomiku a kapitálový trh prostredníctvom aktuálnych rozhodnutí.“

Zdielať:

Share on facebook
Share on linkedin

Viac príspevkov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?