Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

UPOZORNENIE NA PODVODNÚ FAKTÚRU

14.09.2022

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej aj len „CDCP“) si dovoľuje upozorniť na existenciu podvodnej faktúry vystavenej za služby spojené s kryptomenou, na ktorej sú uvedené identifikačné údaje našej spoločnosti ako vystavovateľa faktúry. Uvádzame, že Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. nie je vystavovateľom takejto faktúry a uvedené konanie považujeme za poškodzovanie dobrého mena našej spoločnosti. Na predmetnej faktúre sú aj ďalšie nesprávne údaje ako napríklad účet uvedený na faktúre, na ktorý má byť poukázaná platba, nie je účtom našej spoločnosti, služby uvedené na faktúre neposkytujeme a logo na faktúre nie je logom CDCP.  

Na základe uvedeného Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. dňa 13.09.2022 podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre okolnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin.

CDCP sa domnieva, že neznáma osoba sa zneužitím údajov CDCP  pokúsila prostredníctvom podvodnej faktúry v mene CDCP podvodne vylákať úhradu peňažného plnenia.

V prípade doručenia faktúry, ktorá má obdobné znaky ako sú uvedené vyššie, odporúčame verejnosti faktúru neuhrádzať a  pravosť faktúry si preveriť v  CDCP emailom na adrese faktura@cdcp.sk .

Zdielať:

Share on facebook
Share on linkedin

Viac príspevkov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?