Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Zmeny v správe LEI kódov

Vzhľadom k rozširujúcej sa agende, ktorá je spojená s činnosťou CDCP ako LOU (Local Operating Unit) pre prideľovanie a obnovu LEI kódov, sa CDCP rozhodol pristúpiť k integrácii informačného systému pre správu LEI kódov do hlavného informačného systému CDCP (IS CDCP). Systém bol vyvinutý ako greenfield, vyvíjal sa nanovo, teda v novom prostredí nezávisle od existujúceho pôvodného systému. Túto príležitosť CDCP využil aj na modernizáciu a zvýšenie užívateľského komfortu webového rozhrania, ktorým klienti komunikujú s CDCP. Migrácia dát a nastavovanie nového prostredia prebehli v dňoch 26. a 27. septembra 2020. Spustenie nového webového rozhrania a štart novej aplikácie boli úspešne zrealizované 27.9.2020.

Migrácia webového rozhrania sa uskutočnila bez vplyvu na užívateľa, keď všetky prihlasovacie údaje zostali nezmenené, užívateľ preto zmenu môže vnímať iba ako zmenu prostredia. Nové webové rozhranie, ktoré je integrované v sekcii LEI stránky www.cdcp.sk prináša klientom okrem modernejšieho vzhľadu najmä zvýšenie užívateľského komfortu. Implementovaná bola obnova/zmena hesla bez manuálneho zásahu na strane CDCP jedným tlačidlom. Pribudli nové funkcionality typu výmena žiadateľa a zmena údajov žiadateľa. Samozrejmosťou je aj anglická verzia prostredia. Pri vytváraní žiadostí je webové prostredie interaktívne a aktívne reaguje na údaje vložené klientom (jurisdikcia, typ entity, register…). Prostredie je prepojené na obchodné registre Slovenskej a Českej republiky a užívateľom po zadaní IČO ponúka údaje o spoločnostiach z týchto registrov pri žiadostiach o LEI, o aktualizáciu a o obnovu LEI. Pri obnove a aktualizácii ponúka žiadateľovi aj pôvodné údaje z IS CDCP k ich kontrole. Celý proces podávania žiadosti je riadený a žiadateľ je upozornený na chýbajúce údaje, resp. logické chyby v zadávaných údajoch. Po zadaní požiadavky je klient informovaný, či bola žiadosť úspešne zaslaná do IS CDCP, resp. prečo bola jeho požiadavka neúspešná.

Samotný nový systém na správu LEI kódov je integrovaný v hlavnom systéme CDCP a prináša minimalizáciu manuálnych zásahov do celého procesu. Všetky zaregistrované žiadosti prechádzajú automatickou kontrolou duplicity a integrity. IS CDCP komunikuje aj s ekonomickým systémom CDCP, keď automaticky spracováva prijaté platby od klientov na bankové účty CDCP, podľa typu platby potom prideľuje a obnovuje LEI a posiela všetky potrebné údaje k fakturácii do ekonomického systému CDCP. IS CDCP riadi aj e-mailovú komunikáciu s klientom, keď celá štandardná komunikácia prebieha automaticky. Rovnako automatizovaná bola aj pravidelná denná komunikácia systému LEI so systémom GLEIF a odosielané údaje podliehajú aj predbežnej kontrole v GLEIF (tzv. pre-check), aj keď táto kontrola zatiaľ nie je vyžadovaná ako povinná.

Autor: Ľubomír Demčák

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?