Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

CDCP bilancuje rok 2018

27.06.2019

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. v roku 2018 nadviazal na pozitívny trend dosiahnutých hospodárskych výsledkov za posledné obdobia. Zisk spoločnosti v roku 2018 presiahol pol mil. EUR po zdanení.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. v roku 2018 nadviazal na pozitívny trend dosiahnutých hospodárskych výsledkov za posledné obdobia. Zisk spoločnosti v roku 2018 presiahol pol mil. EUR po zdanení.

Kladný výsledok hospodárenia bol dosiahnutý napriek poklesu výnosov, ktoré boli o 13% nižšie ako v roku 2017. Ešte výraznejší bol pokles nákladov, ktoré v porovnaní s minulým rokom poklesli o 14%. Celkovo však hospodársky výsledok v porovnaní s predchádzajúcim obdobím poklesol po zdanení o 3 %. Celkové výnosy depozitára najviac ovplyvňujú tržby za vlastné výkony, ktoré v roku 2018 medziročne poklesli o 10 %. Rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach boli tržby najvýraznejšie ovplyvnené výnosmi za vedenie účtu majiteľa cenných papierov, evidenčnými službami emitentom zaknihovaných cenných papierov a obchodnými službami emitentom listinných cenných papierov, ktoré v minulom roku spolu tvorili 78 % celkových výnosov CDCP.

Centrálny depozitár pokračuje už siedmy rok v pozitívnych číslach. Generálny riaditeľ Martin Wiedermann hodnotí rok 2018 ako úspešný. „Máme za sebou ďalší úspešný rok čo sa týka výsledkov, ukončených projektov a aj rozširovania okruhu klientov, ktorým náš depozitár poskytuje svoje služby.“

Centrálny depozitár bude v nasledujúcom období čeliť viacerým výzvam súvisiacim s vývojom prostredia v oblasti poskytovania post-obchodných služieb. Na tie je vyvíjaný silný tlak zo strany Európskych inštitúcií na poskytovanie čoraz väčšieho rozsahu služieb a snahou o ich koncentráciu do menšieho počtu subjektov, zvyšujúcimi sa požiadavkami regulácie na činnosť depozitárov, emitentov a ďalších účastníkov kapitálového trhu. Dôležitým faktorom v tejto oblasti je aj aplikácia moderných trendov v informačných technológiách, napr. blockchain alebo umelá inteligencia.

Stratégia CDCP v nadchádzajúcich rokoch bude stáť na rovnakých pilieroch ako v predchádzajúcom období. V rámci nej musí centrálny depozitár zohľadňovať aj špecifiká, ktoré sú pre domáci kapitálový trh typické. „Chceme naďalej skvalitňovať a rozširovať služby, zvyšovať efektivitu poskytovaných služieb a dosahovať kladný hospodársky výsledok aj pri stagnujúcej aktivite na kapitálovom trhu,” dodáva Martin Wiedermann.

Zdielať:

Share on facebook
Share on linkedin

Viac príspevkov

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?