Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

CDCP získal povolenie na činnosť centrálneho depozitára

27.01.2019

Národná banka Slovenska udelila Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. (CDCP)  povolenie na činnosť v súlade s platnou európskou legislatívou s účinnosťou od 28.01.2019. Udelené povolenie súvisí s novou európskou legislatívou, ktorá harmonizuje požiadavky na organizáciu a niektoré aspekty činnosti centrálnych depozitárov zriadených v Európskej únii (EÚ). CDCP ako centrálny depozitár pôsobiaci v EÚ tak podlieha identickým, priamo aplikovateľným požiadavkám, štandardom a pravidlám a bude poskytovať štandardizovaný rozsah služieb.

Prehľad poskytovaných služieb CDCP podľa povolenia NBS:

I. Oddiel A
Hlavné služby centrálnych depozitárov cenných papierov
 1. Prvotná evidencia cenných papierov v systéme zaknihovaných cenných papierov („evidenčné služby“).
 2. Poskytovanie a vedenie účtov cenných papierov na najvyššej úrovni ich hierarchie („služby centrálneho vedenia účtov“).
 3. Prevádzkovanie systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi („služby vyrovnania“).

II. Oddiel B
Vedľajšie služby centrálnych depozitárov nebankového typu, s ktorými nie je spojené úverové riziko alebo riziko likvidity

Služby poskytované centrálnymi depozitármi cenných papierov, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti, efektívnosti a transparentnosti trhov s cennými papiermi:
 1. Služby súvisiace so službami vyrovnania:
  • párovanie v rámci vyrovnania, smerovanie príkazov, potvrdzovanie obchodov, overovanie obchodov.
 2. Služby spojené s evidenčnými službami a službami centrálneho vedenia účtov:
  • služby súvisiace s registrami akcionárov,
  • podpora spracovania korporátnych udalostí vrátane daní, valných zhromaždení a informačných služieb,
  • služby súvisiace s novými emisiami vrátane prideľovania s správy kódov ISIN a podobných kódov,
  • smerovanie a spracovanie príkazov, výber a spracovanie poplatkov a súvisiace podávanie správ.
 3. Zriaďovanie prepojení centrálnych depozitárov, poskytovanie, vedenie alebo prevádzkovanie účtov cenných papierov vo vzťahu k službám vyrovnania, správa zábezpeky, ďalšie vedľajšie služby.
 4. Iné služby:
  • poskytovanie informácií vyžadovaných právnymi predpismi,
  • poskytovanie informácií, údajov a štatistík trhovým a sčítacím úradom alebo iným vládnym alebo medzivládnym subjektom,
  • vedenie registra záložných práv,
  • vedenie osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov,
  • vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno,
  • služby súvisiace s prideľovaním a správou LEI.

Tlačovú správu „CDCP získal povolenie na činnosť centrálneho depozitára“ si môžete prečítať TU.

Zdielať:

Share on facebook
Share on linkedin

Viac príspevkov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?